Valio.fi-verkkopalvelu

Näyttävä kotiruoan keidas

Valio

Valio halusi uudistaa verkkopalvelunsa, ja Offbeat pyydettiin johtamaan projektin teknistä toteutusta. Projektissa syntyi laajasti huomiota kerännyt sivustokokonaisuus, joka jatkaa kehittymistään tänäkin päivänä.

Valio oli ryhtynyt Valve Branding Oy:n kanssa laajaan verkkoviestinnän uudistushankkeeseen. Tavoitteena oli toteuttaa taustajärjestelmiin integroituva verkkopalvelu, joka näyttäisi modernilta ja houkuttelevalta.

Herkullisesta materiaalista ei ollutkaan pulaa: Valion koekeittiön tuottama massiivinen aineisto korkealaatuisine kuvineen ja ohjevideoineen oli hyvä pohja näyttävän mediasivuston toteutukselle.

Räätälöity toteutus valmistuotteen sijaan

Offbeat aloitti hankkeen arkkitehtuurisuunnittelulla. Haasteena oli yhdistellä useat taustajärjestelmät, kuten käyttäjä-, tuote- ja reseptitietokannat, saumattomasti julkaisujärjestelmään. Lähtökohtana oli, että sisällöntuottajan ei tarvitse huolehtia siitä, mistä mikäkin tieto tulee. Myös sisällöntuotannon välineistö oli toteutettava.

Hankkeessa päädyttiin toteuttamaan alusta alkaen räätälöity verkkosivusto Microsoftin ASP.NET MVC -teknologialla. Valmiit julkaisujärjestelmät päätettiin jättää sivuun, koska sellaisen taivuttaminen sivuston tarpeisiin olisi lisännyt projektiin liikaa epävarmuutta. Lisäksi ylläpitokäyttöliittymät haluttiin räätälöidä hyödyntämään taustajärjestelmistä haettuja tietoja niin, että sisällöntuottajan käyttökokemus olisi mahdollisimman sulava.

Projektissa toteutettiin myös ulkoiset rajapinnat, joiden avulla esim. kampanjasivustot ja mobiilisovellukset voivat liittyä valio.fi-sivustoon ja hyödyntää taustajärjestelmistä haettuja tietoja.

Valio Arkkitehtuuri

Ketterä projektimalli ja sitoutunut tiimi

Paitsi sisällön puolesta, projekti oli tekijöidensä voimannäyte myös yhteistyössä: loppuvaiheessa hanketta punnersi lähes 30 ihmistä neljästä eri organisaatiosta. Valio.fi oli siis suomalaisten verkkopalveluprojektien mittakaavassa melko suuri hanke.

Projektin ohjausmallina oli löyhä Scrum kahden viikon sprinteillä. Tiimi oli kokoontunut työskentelemään yhteen paikkaan, ja asiakkaan edustaja oli aktiivisesti läsnä erityisesti suunnittelu- ja katselmuspalavereissa. Jotain tiimin sitoutuneisuudesta kertoo sekin, että perjantai-iltapäivään sijoittuneet sprinttisuunnittelut venähtivät parhaimmillaan jopa iltakahdeksaan tiimin intouduttua keskustelemaan toteutuksesta.

Hankkeessa tehtiin paljon sellaista uutta, josta ei ollut valmista mallia. Esimerkiksi omien reseptien luontitoiminto oli kehitettävä ilman olemassa olevia esimerkkejä, ja suunnitelmia jouduttiinkin muuttamaan useasti. Ketterä projektimalli ja pätevä tiimi olivat välttämättömiä edellytyksiä hankkeen valmistumiselle aikataulussaan.

Joustava verkkopalvelu toimii monenlaisen viestinnän keskuksena

Valio.fi-sivuston tehtävänä on toimia pohjana Valion verkkoviestinnälle monissa muodoissa. Tämän takia alusta rakennettiin niin, että sen päälle on mahdollista toteuttaa visuaalisesti näyttäviä ja toiminnallisesti monipuolisia mainoskampanjoita ilman, että varsinaisia järjestelmäkehittäjiä tarvitaan.

Valio Nostot

Sivuston yläreunan ns. kampanja-alue onkin tila, johon kolmannet osapuolet – esim. digitoimistot – voivat suunnitella visuaalisia nostoja. Paitsi että näissä nostopalasissa voidaan käyttää erilaisia selaintoteutuksia (HTML ja JavaScript), niihin on mahdollista toteuttaa myös Valio.fi-alustan tarjoamia palvelintoiminnallisuuksia. Näin vältettiin tavanomainen tuskailu siitä, miten kampanjasivustot ja muu sisältö saadaan yhteyteen keskenään.

Lisäksi palvelu tarjoaa kattavat ulkoiset rajapinnat. Esimerkiksi mobiilisovellusten kaltaiset erikoistoteutukset voivat hakea kaipaamansa resepti-, tuote- ja muut tiedot suoraan palvelun rajapinnoista XML- tai JSON-muodossa. Sama pätee myös edellä kuvattuihin kampanjatoteutuksiin.

Näinpä esim. digitoimisto voi toteuttaa HTML5-tekniikan pohjalle kampanjan – vaikkapa luomutuotteita suosittelevan kyselymoottorin – ilman mitään muutoksia palvelun tekijöiltä. Kampanjan upottaminen valio.fi-sivuston sisällekin onnistuu helposti: sisältö vain paketoidaan vakiomuotoiseen zip-tiedostoon ja lähetetään palvelun ylläpitoliittymään.

Ylläpitovaiheeseen kannattaa valmistautua jo toteutuksen aikana

Alusta asti oli selvää, ettei Offbeatin kaltainen pieni toimittaja voi toimia näin suuren palvelun ylläpitovastuullisena tahona. Niinpä jo projektin kuluessa järjestettiin kilpailutus sovellusylläpitopalveluita tarjoavien toimittajien kesken. Vaatimuksena oli, että yrityksellä on tarjota 2-3 kehittäjää mukaan jo projektin toteutusvaiheeseen. Näin voidaan varmistua siitä, että projektin päätyttyä ylläpitovaihe alkaa kitkattomasti, kun tulevat ylläpitäjät ovat olleet mukana jo palvelun kehitysvaiheessa.

Ylläpitäjäksi valikoitui Appelsiini Finland Oy, josta projektin toteutusvaiheeseen tuli mukaan kolme kehittäjää opettelemaan ja tutustumaan hankkeeseen. Tiedonsiirtomenetelminä käytettiin niin mentorointia, pariohjelmointia kuin koodikatselmointejakin. Tavoitteena oli, että Appelsiinin toteuttajat pääsivät perehtymään kaikkiin projektin osa-alueisiin ennen järjestelmän siirtoa tuotantoon.

Projektivaiheen päätyttyä keväällä 2011 Offbeat on osallistunut ylläpitoon vain satunnaisesti laadunvarmistus-roolissa. Ylläpitoon luovutuksen voi siis sanoa onnistuneen tavoitteiden mukaisesti.

Kysy lisää!

Jouni Heikniemi

Jouni Heikniemi
toimitusjohtaja, Offbeat Solutions
040 566 8379
jouni@offbeat.fi

Meri Härmälä

Meri Härmälä
Verkkopalvelupäällikkö, Valio Oy
050 398 2967
meri.harmala@valio.fi


Vierityspalkin Vieraskynä-artikkeli projektista
Blogipostaussarja projektin toteutuksesta
Muita tuotoksiamme